Beste [subscriber:firstname | default:abonnee],

NIEUWSBRIEF november 2021

Sinterklaasintocht Blaarthem en ontwikkelingen Hoogstraat 310 (zaal de Harmonie)

Voor de Blaarthemse Sinterklaasintocht zullen wij bij alle inwoners, voor dinsdag a.s., een flyer bezorgen waar de route duidelijker te lezen is, in de publicatieborden worden ook A3 flyers opgehangen.
Blaarthemse Sinterklaas 2021 def

Ontwikkelingen Hoogstraat 310 (zaal de Harmonie)

Stichting Blaarthem is door Studio 412 op de hoogte gebracht van ontwikkelingen herbestemming/bouwplan van zaal de Harmonie op boven genoemd adres.
Studio 412 wil daar 19 appartementen gaan realiseren.
In eerste instantie hebben wij enkele vragen gesteld aan Studio 412 en vervolgens is er ook een digitale informatie overdracht geweest met omwonende.
wij willen u graag maximaal op de hoogte houden van deze ontwikkelingen en middels de knoppen kunt u de relevante informatie inzien of downloaden (op u eigen pc zetten)