Grafisch Lyceum

 • Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning 30 juli 2013, klik hier
 • Zienswijze Verklaring van geen Bedenkingen 23 september 2013, klik hier
 • Charter Eindhoven, klik hier
 • Schrijven aan de fractievoorzitters, klik hier
 • Buurt analyse Blaarthem 2011-2012, klik hier
 • Buurthermometer 2011-2012 uitgewerkt, klik hier
 • Leidraad omgevingsbeheer grafische school 03-05-2013, klik hier
 • Beroepschrift, klik hier
 • Ontvangstbevestiging zienswijze ontwerp-omgevingsverunning 31juli 2013, klik hier
 • WABO aanvraag tijdelijk gebruik Grafische school 23-12-2012, klik hier
 • Schrijven aan fractie voorzitters, klik hier