Krek Wa’k Wouw

Onze "eigen" straatkamer aan De Fallastraat, wordt aan ons ter beschikking gesteld door Woonbedrijf. Dit is en gaat een belangrijke plek in onze wijk worden. In dit huis kunnen wij allerlei activiteiten gaan houden en kunnen we de ruimte gebruiken als ontmoetingsplek voor bewoners van Blaarthem. We denken dan bijvoorbeeld aan kaartmiddagen, koffieochtenden voor ouderen of voor huisvrouwen, kookcursussen, workshops voor jongeren enzovoorts.

Heeft u ideeën of wensen voor de straatkamer of wilt u graag meewerken met ons om de straatkamer optimaal te benutten? Laat het ons dan horen. Wij kunnen alle hulp gebruiken en aan ideeën hebben we nooit te veel! U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuur van de Stichting Blaarthem via info@stichtingblaarthem.nl of via de contactpagina.