Verkeer kop van Blaarthem

Zoals wellicht bij u bekend zal er nieuwbouw plaatsvinden op het voormalig terrein van de Internationale school en het Grafisch lyceum. Het gaat om +/- 370 wooneenheden waar de nieuwe bewoners op een veilige en goede manier hun wooneenheid met de auto moeten bereiken. Daarnaast hebben wij ook nog het zgn. winkellint op de Karel de Grotelaan, o.a. Domino’s, Lundi, Action en de coffeeshop.

Al het verkeer dat het winkellint bezoekt, gaat door de straten van de kop van Blaarthem, wat bijzonder veel overlast veroorzaakt. Op vele manieren zoals o.a. door asociaal rijgedrag, parkeeroverlast, wild-plassen en erger, onveilig sfeer, veel afval etc.

Om het vele verkeer en alle daarmee gepaarde overlast structureel te verbeteren, is er een werkgroep verkeer (subgroep Stichting Blaarthem) aan het werk gegaan.

De uitgangspunten van de werkgroep zijn:

  • afsluiten (voor auto’s) van alle straten die nu toegang geven tot het winkellint, zijnde Humperdincklaan, Botstraat, Busonilaan
  • toegang tot het winkellint realiseren met een parallel-weg langs de Karel de Grotelaan
  • het verkeer vanaf het winkellint weer terug naar de hoofdweg via een zijontsluiting op de Karel V Singel of Karel de Grotelaan.

Onafhankelijk onderzoek
Na een goed gesprek met twee wethouders van de gemeente Eindhoven, Monique List en Yasin Torunoglu, de gebieds-manager Arjan uit ‘t Broek en projectleider verkeer Tom Mineur is er besloten dat een onafhankelijk bureau onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid van de verkeersplannen zoals die door de werkgroep zijn ingebracht. Bureau Sweco voert dat onderzoek nu uit

Zestal mogelijkheden
De opdracht bestaat o.a. uit de haalbaarheid, kosten en uitvoering van een zestal mogelijkheden om de woonwijk te ontlasten. Daarnaast wil de werkgroep verkeer ook een ontlasting van het vele verkeer in de Glinkastraat, Brahmslaan richting het Frans Leharplein, ontlasting van de Schumann-straat en Laagstraat met het vele sluipverkeer.

Wij wachten nu op een eerste presentatie van die onderzoeken, die wij eind mei, begin juni verwachten.

Kwaliteit leefomgeving

Wij zijn van mening dat Blaarthem een bijzondere woonwijk is. De oudste wijk van Gestel en met een bijna nog zachtaardig dorpskarakter. Gemeente Eindhoven heeft keuzes gemaakt (in vergunning-verlening en politiek gezien) die het winkellint hebben gemaakt wat het nu is.

Als voorbeeld de Action: slecht aangegeven parkeergebied en bevoorraden van de winkel door grote vrachtwagens. Het gevolg: gevaarlijke situaties en overlast voor bewoners van de Botstraat.

Of dan de vele bezoeken aan de coffeeshop: racend verkeer door de Humperdinck-/Busonilaan/ Botstraat, veel bezoekers die wildplassen en andere overlast veroorzaken in de omliggende straten.

Het gevolg is een onaangename leefomgeving. Nog afgezien van vrachtwagens en ander verkeer dat door de Humperdincklaan, de Glinkastraat en de Brahms-laan denderen voor de belading van de AH en Kruidvat.

Woon je daar dan heb je bijna elke dag trillende keukenkastjes.

Dit alles moet stoppen en kan ook stoppen. Met een nieuwe en gezonde kijk op de infrainrich-ting naar het winkellint toe.

Natuurlijk zijn daar grote kosten mee gemoeid, maar voor een gezonde en prettige leefomge-ving zijn die zeer noodzakelijk.

Andere bouwplannen
Stichting Blaarthem is ook geïnformeerd over enkele andere bouwplannen, o.a. het realiseren van 50 wooneenheden in de Laagstraat en het realiseren van 29 appartement in het gebouw van Zaal de Harmonie.

Ook hier liggen grote uitdagin-gen als gaat om de leefomgeving en de verkeersafhandeling. Mede gezien de geplande nieuwbouw verdient dit alle aandacht. Wij hebben het gevoel dat die aandacht nu ook echt wordt gegeven. Alleen is daarmee het probleem niet opgelost. Echt werken aan een sterk verbeterde parallelle toegang tot het winkellint is nu de urgentie.

0 Reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.