Informatie

Buurtcontracten

In Eindhoven maken we buurtcontracten in alle buurten die extra aandacht nodig hebben. In Blaarthem werken bewoners en Stichting Blaarthem,  gemeente Eindhoven, Woonbedrijf, Trudo, Thuis, Wooninc, Politie, Lumens in de buurt en WIJeindhoven samen aan een buurt waar het plezierig wonen, werken en leven is. Jaarlijks maken al deze partijen hierover afspraken. De belangrijkste zaken hebben we voor u op een rijtje gezet en vastgelegd in dit buurtcontract. Natuurlijk is er ook ruimte voor nieuwe activiteiten, projecten en initiatieven.

Buurtpreventie

Kleine moeite, positief effect

Sinds oktober 2013 is er een actieve buurtpreventie in Blaarthem. Deze bewoners houden informeel toezicht en geven ongeregeldheden door aan de politie, gemeente of bijvoorbeeld aan een van de woningcorporaties in Blaarthem.

Gestel Gezond

Dat een gezondere levensstijl leidt tot minder fysieke en mentale klachten is voor iedereen wel bekend. Maar de stap zetten naar een gezondere levensstijl blijkt in de praktijk voor velen toch lastig. Gestel Gezond is een samenwerkingsverband tussen mensen die als doel hebben de inwoners van Gestel te helpen bij een gezondere levensstijl. Meer bewegen, omgaan met stres, voldoende rust of gezonder eten zijn de thema’s waar veel aandacht voor is.

 

Krek Wa’k Wouw

Onze "eigen" straatkamer aan De Fallastraat, wordt aan ons ter beschikking gesteld door Woonbedrijf. Dit is en gaat een belangrijke plek in onze wijk worden. In dit huis kunnen wij allerlei activiteiten gaan houden en kunnen we de ruimte gebruiken als ontmoetingsplek voor bewoners van Blaarthem. We denken dan bijvoorbeeld aan kaartmiddagen, koffieochtenden voor ouderen of voor huisvrouwen, kookcursussen, workshops voor jongeren enzovoorts.

Regiegroep Wijk inititatieven

Als buurtbewoner van Blaarthem nodigt de regiegroep u uit om te werken aan veiligheid en aankleding van uw wijk!

Wat is de regiegroep?:

De regiegroep bestaat uit een aantal wijkbewoners die (met richtlijnen vanuit de overheid) ingediende wijkinititatieven mogen ondersteunen met een financiele bijdrage.

Als  aandachtswijk ontvangt Blaarthem jaarlijks financiele overheidssteun die ingezet mag worden om de wijk leefbaarder, mooier, vriendelijker, leuker en veiliger te maken.

Hoe kunt u van dat geld gebruik maken?:

WIJEindhoven

 

WIJeindhoven

Als je tijdelijke ondersteuning nodig hebt, gaat WIJeindhoven samen met jou op zoek naar de mogelijkheden. WIJeindhoven biedt geen kant-en-klare oplossingen, want die zijn er niet. Elk probleem vraagt om een eigen aanpak. Afgestemd op jouw situatie en behoeften. Je behoudt daarbij zelf de controle over je leven en doet wat je kunt.

Bel ons

(040) 238 89 98

Mail ons

gestel@wijeindhoven.nl

Liever even langskomen?